wakacje pixabay cc0

PTTK

1 stycznia 2020
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK, hasło programowe Towarzystwa na rok 2020 brzmi "Poznajmy Polskę z PTTK!". Głównym celem podejmowanych działań będzie propagowanie kraju pod względem walorów przyrodniczych i antropogenicznych, w szczególności miejsc zawartych w Kanonie Krajoznawczym Polski. Rok 2020 będzie również rokiem jubileuszu 70-lecia powstania PTTK, które nastąpiło z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.