wakacje pixabay cc0

Dobrzyca

19 lutego 2020
Zakończyła się kadencja Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Członkiem Rady w latach 2016-2020, powołanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z ramienia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, był prezes Oddziału "Meblarz", kol. Piotr Osiewicz. Placówka ta zajmuje się upamiętnianiem dziedzictwa historycznego i kulturalnego ziemiaństwa. W jej działalności, obok uzupełniania wyposażenia pałacu, duże znaczenie ma rewaloryzacja założenia parkowego. Miejsce to jest warte odwiedzenia przez wszystkich turystów.