wakacje pixabay cc0

Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

5 marca 2020

W dniu 29 lutego 2020 roku w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów.

W obradach Sejmiku, prowadzonych przez niżej podpisanego, wzięli również udział zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy pan Grzegorz Taterka oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Barbara Czachura. Oboje w swych wystąpieniach przekazali zebranym życzenia owocnych obrad i zadeklarowali dalszą pomoc Oddziałowi w realizacji jego zadań statutowych. Nie była to zwykła kurtuazja, gdyż od wielu lat władze samorządowe Swarzędza mocno wspierają „segment turystyczny”. Pisemne życzenia do uczestników Sejmiku skierował Członek Honorowy PTTK, były Senator RP dr Włodzimierz Łęcki.

W części merytorycznej Sejmiku kol. Paweł Anders, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (WKIK) podzielił się swymi "Doświadczeniami wielkopolskiego krajoznawcy", a kol. Aleksandra Staszak z Podlaskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa mówiła na temat "Krajoznawcze działania PTTK a młodzież szkolna", czym wzbudziła bardzo ożywioną dyskusję. Przedstawiciel Nadleśnictwa Pniewy, zaprzyjaźnionego od lat z "Meblarzem" pan Michał Idczak, bardzo interesująco mówił na temat "Lasy Państwowe a krajoznawstwo". Nawet najbardziej doświadczeni krajoznawcy nie znali wszystkich aspektów pracy leśników w tym obszarze.

Kolejny gość Sejmiku, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP harcmistrz Tomasz Kujaczyński w swym wystąpieniu zatytułowanym "Harcerstwo a krajoznawstwo" przedstawił działania krajoznawcze harcerstwa. Modelowym przykładem takiego działania może być np. Harcerski Klub Turystyczny "Azymut" w Swarzędzu, działający od ponad 30 lat równocześnie w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego i Oddziału PTTK "Meblarz".

Powiązania "Regionalizm a krajoznawstwo" przedstawił kol. Antoni Kobza, autor kilkusetstronicowego dzieła o wsiach i folwarkach Ziemi Swarzędzkiej. Zostało ono wydane przed kilku laty przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, na jej sześćdziesięciolecie. Zarząd Spółdzielni postanowił wtedy wydać książkę pana Kobzy, rezygnując z tradycyjnej w takich przypadkach fety. Podobnie było zresztą przy poprzedniej "okrągłej" rocznicy Spółdzielni, kiedy to wydano przepiękny album fotograficzny o Ziemi Swarzędzkiej. Prezes Zarządu Spółdzielni pan Paweł Pawłowski przekazał egzemplarze książki dla wszystkich uczestników Sejmiku.

Kol. Roman Domański z Oddziału PTTK "Meblarz" w swym wystąpieniu "Odznaki a krajoznawstwo" poruszył wiele aspektów związanych z systemem odznak krajoznawczych, czym wzbudził ożywioną dyskusję. Pani Hanna Jałocha z SCHiS przedstawiła omówiła działalność centrum, a pan dr Jerzy Kamprowski, kierownik Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu mówił na temat "Muzea a krajoznawstwo". Z kolei kol. Marcin A. Klemenski (WKIK) poruszył nieco omijany a niezwykle ciekawy temat "Krajoznawstwo a badania naukowe”. Podsumowania obrad dokonał kol. Jerzy Szociński, przewodniczący WKIK, uznając, że Sejmik stanowił ważny etap na drodze przygotowań wielkopolskiej delegacji na Kongres w Łodzi.

Bezpośrednio po zakończeniu obrad członkowie WKIK spotkali się na posiedzeniu zamkniętym, wypracowującym wielkopolskie stanowisko w istotnych sprawach krajoznawstwa.

Piotr Osiewicz
Prezes Zarządu Oddziału PTTK "Meblarz"w Swarzędzu

 

GALERIA
zdjęcia: Małgorzata Niespodziana-Domańska
projekt plakietki: Dariusz Książkiewicz