wakacje pixabay cc0

70 lat poznajemy Polskę z PTTK30 listopada 2020
Prezentujemy stanowisko Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym przed XX Walnym Zjazdem, wynikające z obowiązujących przepisów państwowych. Zgodnie z nim, uruchomienie kampanii nastąpi po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jak czytamy w stanowisku, "zmieniająca się sytuacja i wynikające z niej uwarunkowania będą miały wpływ na przyjęcie odpowiednich rozwiązań umożliwiających przygotowanie się do zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów, regionalnych konferencji oddziałów tak, aby w odpowiednim czasie sprawnie, w nakazanych Statutem PTTK terminach przeprowadzić kampanię sprawozdawczo-wyborczą, nieograniczającą się do samego aktu wyborczego".

Dokument do pobrania...