wakacje pixabay cc0

Wojewódzki Rajd Niepodległości

19 października 2020
Zapraszamy do udziału w XXXI Wojewódzkim Rajdzie Niepodległości, który odbędzie się w dniu 7 listopada 2020 roku z metą w Gruszczynie. Celem rajdu jest uczczenie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz nawiązanie do 70. rocznicy powstania PTTK. Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są do 4 listopada 2020 roku.

 

 


Regulamin XXXI Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości w dniu 7 listopada 2020 roku z metą w Gruszczynie

1. Organizator rajdu
Organizatorem jednego z najstarszych w Wielkopolsce rajdów "niepodległościowych" jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu. Impreza odbędzie się przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

2. Cele imprezy
Uczczenie 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku. Nawiązanie do 70. rocznicy powstania PTTK.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2020 roku w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu; w każdy piątek w godz. 16.30-17.30; można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Oddziału Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia muszą być potwierdzone przez oddział informacją zwrotną. Wpisowe wynosi 10 zł dla członków oddziału z opłaconą składką członkowską za rok 2020 oraz 11 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, tradycyjnego rogala marcińskiego w papierowej "tytce" – ze względu na obostrzenia sanitarne, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, ROK, OKP, KOT, MOT). Prosimy o zabranie ze sobą własnych napojów.

4. Trasy rajdu
1. Trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) – wokół jeziora Swarzędzkiego – Gruszczyn (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 10.00). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej.
2. Trasy piesze dowolne według indywidualnych opracowań uczestników.
3. Trasy kolarskie i motorowe – dowolne.
Uwaga! Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów. Posiadanie maseczek ochronnych na trasach i na mecie rajdu jest obowiązkowe! Uczestnicy rajdu po spożyciu posiłku, proszeni są o opuszczenie mety rajdu.

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy: Leśniczówka "Zieliniec", ul. Darniowa 52, Poznań). Otwarcie mety, rozpalenie ogniska rajdowego i rozpoczęcie wydawania świadczeń nastąpi o godzinie 12.00. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 14.00.

6. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie przeciwpożarowej na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik–członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2020) posiada ubezpieczenie zawarte przez Zarząd Główny PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.
9. Ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów rajdu!

Do udziału w imprezie zapraszają organizatorzy!