marzanna pixabay cc0

kkraj box22 stycznia 2019
W dniu 18 stycznia 2019 roku Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu utworzył oddziałową Komisję Krajoznawczą. W skład komisji powołano: Piotra Osiewicza - który został jej przewodniczącym, Romana Domańskiego (Instruktora Krajoznawstwa Regionu), Eugeniusza Kaczmarka, Jana Mrulę, Renatę Pawlicką, Rafała M. Sochę (Instruktora Krajoznawstwa Regionu) oraz Janusza Żygadło.

Celem komisji jest realizacja zadań oddziału związanych z krajoznawstwem.

W planach komisji jest:

  • inspirowanie działalności oddziału, kół, klubów oraz ich członków w zakresie krajoznawstwa,
  • popularyzowanie odznak krajoznawczych PTTK,
  • wspieranie członków oddziału w uzyskaniu uprawnień PTTK: Instruktora Krajoznawstwa Regionu i Instruktora Krajoznawstwa Polski,
  • prowadzenie ewidencji członków oddziału, którzy posiadają uprawnienia PTTK: Instruktora Krajoznawstwa Regionu i Instruktora Krajoznawstwa Polski,
  • współdziałanie z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK i Wielkopolskim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK,
  • oraz realizowanie innych zadań wynikających z dokumentów PTTK oraz powierzonych przez Zarząd Oddziału.