niepodleglosci

rok15 lutego 2019
Miło nam poinformować, że w dniu 7 lutego 2019 roku Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK powołała przy naszym oddziale Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i nadała mu numer ewidencyjny CXXVII. W skład zespołu weszli: Roman Domański (przewodniczący) oraz Rafał M. Socha. W trakcie piątkowych dyżurów w biurze oddziału, wszyscy zainteresowani mogą przekazywać swoje książeczki do weryfikacji.