wakacje pixabay cc0

70 lat poznajemy Polskę z PTTK10 grudnia 2021
Przypominamy, że z uwagi na pandemię koronawirusa kadencja władz PTTK wszystkich szczebli podlega przedłużeniu zgodnie ustawą prawo o stowarzyszeniach. W tej kwestii nadal obowiązujące jest Stanowisko Zarządu Głównego PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej z listopada 2020 roku oraz informacja z 10 lipca 2021 roku. Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoli na organizację w 2022 roku walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów oraz XX Walnego Zjazdu PTTK. 
Dokument do pobrania...