wakacje pixabay cc0

oino20 grudnia 2021
Zachęcamy do zdobywania Odznaki Imprez na Orientację (regulamin) oraz Odznaki Turystyczyno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację (regulamin). Stopień popularny każdej z tych odznak można uzyskać już po zaliczeniu 5 tras lub uczestnictwie w 5 imprezach. Weryfikacji tych odznak można dokonać w naszym Referacie Weryfikacyjnym OInO nr 412, prowadzonym przez Harcerski Klub Turystyczny "Azymut" w Swarzędzu. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału.