marzanna pixabay cc0

otp

7 czerwca 2022
W piątek 3 czerwca 2022 roku odbył się XI Zjazd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu. Zgodnie ze Statutem zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, podsumowujący i oceniający przedłużony przez pandemię koronawirusa pięcioletni okres działalności Oddziału w latach 2017–2022, ale również dokonującym wyboru władz na kolejną kadencję i określającym jego plany na lata 2022-2026.

Swoje sprawozdania zaprezentował Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński (plik do pobrania ze sprawozdaniem Zarządu Oddziału). 

Spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień. W imieniu Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, przewodniczący oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej kol. Rafał M. Socha wręczył kol. Piotrowi Osiewiczowi oraz kol. Janowi Mruli odznaki, dyplomy i legitymacje Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej. Następnie Prezes Oddziału kol. Piotr Osiewicz wręczył Dyplomy "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" kol. Patrykowi Mazurkiewiczowi z Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu (nieobecny był drugi wyróżniony kol. Jakub Szmania, również z HKT "Azymut") oraz Dyplom Zarządu Głównego PTTK kol. Romanowi Domańskiemu.

Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został wybrany ponownie kol. Piotr Osiewicz. W skład Zarządu weszli: kol. Jan Mrula – wiceprezes, kol. Joanna Korcz-Koralewska – sekretarz, kol. Renata Pawlicka – skarbnik i kol. Janusz Żygadło – jako członek.

Komisja Rewizyjna Oddziału została wybrana w składzie: kol. Eugeniusz Kaczmarek – prezes, kol. Jerzy Jasiak – wiceprezes i kol. Dorota Jonak – jako sekretarz.

Na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego wybrany został kol. Rafał M. Socha, który sprawnie poprowadził obrady XI Zjazdu Oddziału.

W trakcie obrad Zjazd podjął również dziesięć uchwał:

  • w sprawie przyjęcia jako obowiązującego Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału,
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  • w sprawie niewybierania Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  • w sprawie liczby członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • w sprawie Jubileuszu 60-lecia powstania pierwszego koła PTTK i 40-lecia powstania Oddziału PTTK "Meblarz",
  • w sprawie wniosku o nadanie Koledze Piotrowi Osiewiczowi godności Członka Honorowego PTTK,
  • w sprawie znaku organizacyjnego Oddziału,
  • w sprawie wniosków szczegółowych

(plik do pobrania z uchwałami XI Zjazdu Oddziału).