wakacje pixabay cc0

Znakarz szlaków górskich

22 maja 2022
W dniach 6-8 maja 2022 roku, Przodownik Turystyki Górskiej nr 7287, jednocześnie Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej oraz Przewodniczący Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej w Oddziale "Meblarz" w Swarzędzu, kolega Roman Domański, wziął udział w Kursie Znakarzy Szlaków Górskich.

Kurs został zorganizowany przez Delegaturę Sudecką Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, wspólnie z Oddziałem PTTK "Ziemi Kłodzkiej". Zajęcia teoretyczne odbyły się w piątek 6 maja w Schronisku PTTK "Andrzejówka" w Rybnicy Leśnej, natomiast zajęcia praktyczne w sobotę 7 maja w Górach Suchych. W ramach części teoretycznej kursu omówiono wszystkie sprawy związane ze znakowaniem, zawarte w Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych. W ramach części praktycznej uczestnicy kursu pomiędzy Głuszycą a Andrzejówką: wyznaczyli fragment nowego szlaku, skasowali fragment starego szlaku, zmodyfikowali przebieg istniejącego szlaku. W niedzielę 8 maja miał miejsce egzamin.

Znakarzem mógł zostać kandydat, który ukończył 18 lat, jest członkiem PTTK minimum 2 lata, posiada odznakę GOT w stopniu minimum małym srebrnym, odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień, ukończył szkolenie ogólne lub posiada uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. organizatora, przodownika, instruktora). Ostatnim warunkiem koniecznym było ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu znakarza szlaków górskich.

Miło nam poinformować, że od maja 2022 roku w Oddziale PTTK "Meblarz" w Swarzędzu mamy znakarza szlaków górskich, kolegę Romana Domańskiego – nr leg. 1200/S/2022. Został on przydzielony do grupy znakarskiej Oddziału PTTK we Wałbrzychu (formalnie tam przynależy). Gratulujemy i życzymy sukcesów w projektowaniu i utrzymaniu szlaków górskich w Górach Wałbrzyskich i ich okolicy.