wakacje pixabay cc0

trzy korony

5 sierpnia 2023
Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, instruktor Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" harcmistrz Patryk Mazurkiewicz został wyróżniony odznaką "25 lat w PTTK". Druh Patryk wstąpił do Towarzystwa w 1996 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa wręczenie odznaki nastąpiło jednak dopiero teraz. Jest przodownikiem turystyki pieszej oraz aktywnym turystą górskim.

Za swoją wieloletnią i aktywną działalność został już odznaczony Brązową Honorową Odznaką PTTK, Brązową Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży oraz Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP". Serdecznie gratulujemy!

Patryk Mazurkiewicz

Patryk Mazurkiewicz

Patryk Mazurkiewicz