zimowy

ptg pttk

30 września 2020
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w czwartek 26 listopada 2020 roku o godz. 17:00 w budynku Domu Kultury "Jagiellonka" na Ratajach w Poznaniu, Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK organizuje egzaminy na nadanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej. Kandydaci przystępujący do egzaminu zobowiązani są do złożenia na miesiąc przed egzaminem wniosku na aktualnym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej COTG.