zimowy

Górska Odznaka Turystyczna PTTK18 stycznia 2021
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, książeczki GOT należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub po uzyskaniu każdej normy zaliczanej odznaki "Za wytrwałość" najpóźniej do 31 stycznia następnego roku, po roku w którym je spełniono. Zapraszamy do weryfikacji odznak w naszym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT, któremu przewodniczy kol. Roman Domański. Książeczki można składać na najbliższych dyżurach, w biurze oddziału.