zimowy

Eugeniusz KowalskiZ głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 16 stycznia 2021 roku
zakończył swoją ziemską wędrówkę
śp. EUGENIUSZ KOWALSKI
Członek Honorowy PTTK, jeden ze współzałożycieli i wieloletni wiceprezes
Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.
Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 27 stycznia 2021 roku
o godz. 13:00 w kościele św. Barbary w Luboniu. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 14:00 na cmentarzu w Luboniu.

Msza Św. zamówiona przez WKO PTTK za śp. Kolegę Eugeniusza, zostanie odprawiona w dniu 11 kwietnia 2021 roku (niedziela) o godz. 11:00, w Kościele św. Wojciecha, na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu.

Prezes WKO PTTK
Andrzej Kudlaszyk

EUGENIUSZ JÓZEF KOWALSKI

Urodził się 21 marca 1936 roku w Poznaniu, przez wiele lat związany z Luboniem w powiecie poznańskim. Inżynier budownictwa – absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 1953 roku był członkiem PTTK. Pracę społeczną rozpoczął w młodym wieku (17 lat) od zorganizowania Koła PTTK w zakładzie pracy w Gozdnicy, gdzie przebywał na "nakazie pracy" po ukończeniu szkoły. Tam też zorganizował zespół taneczno-muzyczny nawiązujący do narodowych tradycji. Na terenie Lubonia przez 25 lat był instruktorem harcerskim pełniąc różne funkcje. Opracował program tzw. "Harcerska Ekspedycja Poznawcza", który wdrażał na obozach harcerskich stacjonarnych i wędrownych. Program ten obejmował wychowanie patriotyczne, poznawanie kraju, jego historię, zabytki, ochronę przyrody i zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych. Poprzez realizację tego programu uczył młodzież miłości do Ojczyzny. Do programu wprowadził specjalnie opracowane sprawności o tematyce turystyczno-krajoznawczej, etnograficznej i historycznej. W oparciu o ten program zorganizował Klub Krajoznawczy (1975 r.) o nazwie Harcerska Ekspedycja Poznawcza "Żabikowo" składający się zarówno z młodych instruktorów harcerskich jak i członków PTTK. Eugeniusz Kowalski był cenionym instruktorem harcerskim. Świadczy o tym fakt wyróżnienia jego osoby tytułem Harcmistrza Polski Ludowej oraz medalami Wielkopolskiej Komendy Chorągwi ZHP. Był organizatorem harcerskich obozów stacjonarnych, na których wprowadził funkcję instruktora ds. turystyki. Jako działacz PTTK organizował obozy wędrowne i zimowiska w Sudetach, Pieninach, Gorcach i Beskidzie Wyspowym, po Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Śląskim, a także w Tatrach. Łącznie zorganizował 36 obozów i zimowisk. Organizował koła PTTK w szkołach podstawowych (1975 r.) w Luboniu. Założył Klub Górski "Limba"(1975 r.) i był pierwszym jego prezesem. W 1980 roku był organizatorem Oddziału PTTK w Luboniu. Został jego pierwszym prezesem i funkcję tą pełnił do chwili śmierci.

Eugeniusz Kowalski jest autorem pierwszego herbu Lubonia (1977 r.). Uczestniczył też w pracach nad projektem nowego herbu (2000 r.). Z jego inicjatywy objęto ochroną aleje pomnikowych drzew (lipy) na terenie Lubonia. Jest autorem i projektantem Odznaki Regionalnej Przyjaciel Wielkopolski. Był organizatorem XXX Jubileuszowego Centralnego Zlotu Krajoznawców "Gniezno 2000". Był inicjatorem organizowania imprez patriotycznych między innymi: Szlakami Sławnych Polaków, Szlakami Powstania Wielkopolskiego, Szlakiem Cyryla Ratajskiego oraz rajdów o tematyce przyrodniczej. W czasie przynależności do PTTK doskonalił swoje kwalifikacje zdobywając kolejne uprawnienia kadry programowej i funkcyjnej. Był wiceprezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Przewodniczył Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej i Komisji Egzaminacyjnej na Przodowników Turystyki Pieszej. Był też przewodniczącym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy WKO. Był członkiem redakcji Biuletynu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK "Znad Warty". Wiele artykułów z zakresu turystyki publikował w miejscowej prasie "Wieści Lubońskie" (był członkiem redakcji) i w "Echo Lubonia". Był inicjatorem i przez 25 lat kierował Ogólnopolskim Rajdem "Pamięć Wiecznie Żywa – Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej", a w roku 2003 kierował pracami nad skatalogowaniem zgromadzonych kart ewidencyjnych miejsc pamięci z terenu Polski i Europy (9367 kart).

Był odznaczany i wyróżniany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Za Zasługi dla Oświaty, Odznaka Honorową Za Zasługi dla Turystyki, Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Złotym i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Honorową Odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Honorową Odznaką Miasta Poznania, Honorowym Dyskiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Medalem Zasłużony dla Miasta Lubonia, Odznaką Za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP, Złotą Odznaką Za Zasługi dla Poznańskiej Chorągwi ZHP. Godność Członka Honorowego PTTK nadał mu XVI Krajowy Zjazd Delegatów PTTK w dniu 16 września 2005 roku.