wakacje pixabay cc0

marzanna box

11 marca 2021
Zapraszamy do udziału w XXXII Rajdzie "Marzanna", który odbędzie się w dniu 20 marca 2021 roku z metą w Wierzenicy. Celem rajdu jest powitanie wiosny przez uczestników rajdu oraz propagowanie hasła PTTK na lata 2021-2022 "Kolej na PTTK".

 

 


Regulamin XXXII Rajdu "Marzanna" w dniu 20 marca 2021 roku z metą w Wierzenicy

1. Organizator rajdu
Organizatorem wiosennej imprezy turystycznej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i pomocy Sołtysa wsi Wierzenica.

2. Cele rajdu:
- powitanie wiosny przez uczestników rajdu,
- propagowanie hasła PTTK na lata 2021-2022 „Kolej na PTTK”.

3. Warunki uczestnictwa
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 17 marca 2021 r. przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz", Swarzędz ul. Polna 21 (SP nr 2) w piątki w godzinach 16.30-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Koszt wpisowego wynosi: dla członków Oddziału 10 zł; dla pozostałych turystów 12 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, ciepły posiłek do własnego naczynia oraz punkty do odznak turystyki kwalifikowanej.

4. Trasy rajdu
1. Piesza zorganizowana z przewodnikiem: Kobylnica (przystanek autobusowy) – żółtym szlakiem do Wierzenicy – Aleja Filozofów – stawy rybne - Wierzenica. Start ok. godz. 10.00 z przystanku swarzędzkiej komunikacji autobusowej (po przyjeździe autobusu ze Swarzędza), długość trasy ok. 6 km
2. Trasy dowolne: według uznania i możliwości uczestników; piesze, kolarskie i motorowe.
Uwaga! Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych. Posiadanie maseczek ochronnych na trasach i na mecie rajdu oraz zachowanie dystansu społecznego jest obowiązkowe! Uczestnicy rajdu, po spożyciu posiłku, proszeni są o opuszczenie mety rajdu.

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na placu zabaw w Wierzenicy. Otwarcie mety i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12.00. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 13.30.

6. Postanowienia końcowe
- liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
- młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
- nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń i wpisowego,
- uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
- uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie przeciwpożarowej na terenach leśnych,
- organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu; każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2020) posiada ubezpieczenie zawarte przez Zarząd Główny PTTK z firmą ubezpieczeniową; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu;
- ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów rajdu.

Udanej wiosennej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasach i mecie rajdu życzą Organizatorzy!