wakacje pixabay cc0

Rogalin

9 maja 2021
Kolejną imprezą naszego oddziału w tym roku jest XXVII Wielkopolski Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plener Malarski, który odbędzie się w dniu 29 maja 2021 roku z metą w Rogalinku. Celem rajdu jest upowszechnianie walorów przyrodniczo-zabytkowych Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz udokumentowanie dębów rogalińskich w pracach pleneru malarskiego.

 

 


Regulamin XXVII Wielkopolskiego Rajdu Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pleneru Malarskiego w dniu 29 maja 2021 roku z metą w Rogalinku

I. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy turystycznej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy pomocy merytorycznej Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pracowni Artystycznej w Rogalinku oraz przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

II. Cele rajdu:
- upowszechnianie walorów przyrodniczo-zabytkowych Rogalińskiego Parku Krajobrazowego,
- popularyzacja zasad ochrony dębów,
- udokumentowanie dębów rogalińskich w pracach pleneru malarskiego.

III. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2021 roku w Oddziale PTTK "Meblarz" ul. Polna 21 w Swarzędzu (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki w godz. 16.15-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 10,00 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską na rok 2021 oraz 11,00 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek, napoje oraz punkty do odznak turystycznych. Amatorski Plener Malarski: ze względu na obowiązujące ograniczenia sanitarne odstępuje się od tradycyjnego zorganizowanego pleneru malarskiego na rzecz plenerów indywidualnych. Mile widziane będzie również fotograficzne dokumentowanie piękna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

IV. Trasy rajdu
1. Trasy piesze, kolarskie dowolne np. z Rogalina, Mosiny, Puszczykowa itp.
2. Trasy motorowe opracowane indywidualnie przez turystów.

V. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na placu przy siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich w Rogalinku. Otwarcie mety i wydawanie świadczeń od godziny 12.00. Zakończenie rajdu ok. godz.14.00.

VI. Postanowienia końcowe
1. Młodzież do lat 16 może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
3. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską na rok 2021) posiada ubezpieczenie wynikające z grupowego ubezpieczenia zawartego przez ZG PTTK, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.
6. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Jeśli do dnia 25 maja 2021 roku nie zmienią się ograniczenia liczby uczestników imprez sportowych i turystycznych, zmuszeni będziemy do zamknięcia listy zgodnie z przepisami. O wpisaniu na listę uczestników zadecyduje kolejność zgłoszeń.
8. Ze względu na sytuację epidemiczną uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy przepisów sanitarnych!

Do udziału w imprezie zapraszają:
Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu,
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich,
Pracownia Artystyczna w Rogalinku!