wakacje pixabay cc0

Wojewódzki Rajd Niepodległości

19 października 2021
Zapraszamy do udziału w XXXII Wojewódzkim Rajdzie Niepodległości, który odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 roku z metą w Kobylnicy. Celem rajdu jest uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są do 2 listopada 2021 roku.

 

 


Regulamin XXXII Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości w dniu 6 listopada 2021 roku z metą w Kobylnicy

1. Organizator rajdu
Organizatorem jednego z najstarszych w Wielkopolsce rajdów "niepodległościowych" jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy życzliwej pomocy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Impreza odbędzie się przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

2. Cele imprezy
Uczczenie 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do
2 listopada 2021 roku w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu; w piątki w godz. 16.30-17.30 (z wyjątkiem 29 października 2021 roku); można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Oddziału Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Zgłoszenia będą potwierdzane przez Oddział informacją zwrotną. Wpisowe wynosi 10 zł (w tym grochówka) lub 20 zł (w tym grochówka + tradycyjny rogal marciński). Konto Oddziału: Santander Bank Polska S.A., 1/O w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, nr konta 52 1090 1450 0000 0000 4500 2081, koniecznie z dopiskiem "Rajd Niepodległości" oraz podaniem nazwisk osób, za które dokonywana jest wpłata. Prosimy jednocześnie niezwłocznie poinformować skarbnika Oddziału, kol. Renatę Pawlicką (tel. pryw. 500 074 665) o dokonanej wpłacie. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, wyżej wymieniony posiłek, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, ROK, KOT, MOT). Prosimy o zabranie ze sobą własnych napojów.

4. Trasy rajdu
1.Trasa piesza z przewodnikiem: Uzarzewo – Kobylnica (wyjazd autobusu linii 412 z węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Swarzędzu o godz. 8.38, przejazd do węzła przesiadkowego w Kobylnicy, skąd wyjazd o godz. 9.08 do Uzarzewa autobusem linii nr 492). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą znicze w
imieniu wszystkich uczestników rajdu w odwiedzanych miejscach pamięci narodowej. Zbiórka przy kościele w Uzarzewie, skąd wyjście na trasę o godz. 9.30.
2.Trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników.
3.Trasy kolarskie i motorowe – dowolne.

Uwaga! Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy przepisów sanitarnych. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przekazania organizatorom (na mecie rajdu!) "Deklaracji uczestnika rajdu", według wzoru otrzymanego z Zarządu Głównego PTTK. Brak deklaracji będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników rajdu (pobierz wzór deklaracji).

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Otwarcie mety i rozpoczęcie wydawania świadczeń nastąpi o godzinie 12.00. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 13.30.

6. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie przeciwpożarowej na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2021) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.
9. Ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do uwag organizatorów rajdu!

Do udziału w imprezie zapraszają organizatorzy!