wakacje pixabay cc0

zimowy box19 stycznia 2022
Zapraszamy do udziału w XLV Zimowym Rajdzie Meblarzy, który odbędzie się w dniu 5 lutego 2022 roku z metą w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu. Celem rajdu jest przypomnienie 77. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu i lutym 1945 roku.

 

 


Regulamin XLV Zimowego Rajdu Meblarzy w dniu 5 lutego 2022 roku z metą w Swarzędzu

1. Organizator rajdu
Organizatorem tradycyjnej zimowej imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy współudziale przyjaciół ze Skansenu Pszczelarskiego i wsparciu UMiG Swarzędz.

2. Cel rajdu:
- przypomnienie 77 rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu/lutym 1945 roku.

3. Warunki uczestnictwa
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 1 lutego 2022 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz" Swarzędz ul. Polna 21 (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki, w godzinach 16.15-17.30 lub mailem biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 13 zł dla członków oddziału z ważną składką członkowską i 15 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, gorący posiłek (grochówka) do własnego naczynia, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej, opiekę przewodnicką na trasie zorganizowanej.

4. Trasy rajdu
a) trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) – wokół Jeziora Swarzędzkiego – Skansen Pszczelarski (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 9:50). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej.
b) trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników,
c) trasy kolarskie i motorowe – dowolne.
Uwaga! Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy przepisów sanitarnych. Wszyscy turyści zobowiązani są do przekazania organizatorom w dniu imprezy oświadczeń wg wzoru wymaganego przez ZG PTTK (pobierz wzór deklaracji). Brak oświadczenia jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników rajdu.

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu. Otwarcie mety, rozpalenie ogniska rajdowego i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12:00. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 13:30.

6. Postanowienia końcowe
a) liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
b) rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
c) młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
d) nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń,
e) uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
f) uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie przeciwpożarowej na terenach leśnych,
g) organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu; każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2021) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
h) interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu,
i) ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów rajdu i gospodarzy mety!

Udanej zimowej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasach i mecie rajdu życzą organizatorzy!