rajd rogalin

marzanna box

26 lutego 2023
Zapraszamy do udziału w 34 Rajdzie "Marzanna", który odbędzie się w dniu 18 marca 2023 roku z metą w Uzarzewie. Celem rajdu jest powitanie wiosny przez uczestników rajdu, zapoznanie z obyczajami ludowymi związanymi z nadejściem wiosny oraz zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego i zabytkowego założenia parkowo-pałacowego w Uzarzewie.

 

 


Regulamin 34 Rajdu "Marzanna" w dniu 18 marca 2023 roku z metą w Uzarzewie

1. Organizator rajdu
Organizatorem wiosennej imprezy turystycznej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i przy współudziale przyjaciół Oddziału z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.

2. Cele rajdu:
- powitanie wiosny przez uczestników rajdu,
- zapoznanie z obyczajami ludowymi związanymi z nadejściem wiosny,
- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego i zabytkowego założenia parkowo-pałacowego.

3. Warunki uczestnictwa
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia osobiste w terminie do dnia 10 marca 2023 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz", Swarzędz ul. Polna 21 (SP nr 2) w piątki w godzinach 16.00-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Nr konta do wpłaty wpisowego (dla zgłoszeń mailowych): Santander Bank Polska S.A. nr 52 1090 1450 0000 0000 4500 2081. Koszt wpisowego wynosi: dla członków Oddziału 16 zł, dla pozostałych turystów 19 zł. Ostateczne zamknięcie listy uczestników rajdu nastąpi w dniu 13 marca 2023 roku. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, ciepły posiłek (rajdowa "grochówa" do własnego naczynia!), punkty do odznak turystyki kwalifikowanej, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego oraz udział w konkursach z nagrodami:
- na najładniejszą ekologiczną (!) Marzannę,
- na hasło zachęcające dzieci i młodzież do odwiedzania Muzeum w Uzarzewie.

4. Trasy rajdu
Piesza zorganizowana z przewodnikiem: Swarzędz (zbiórka przy "krześle", obok hali wystawowej stolarzy swarzędzkich przy ul. Wrzesińskiej) – Gruszczyn – Katarzynki – Uzarzewo, start o godz. 10.00 z Rynku, długość trasy ok. 7 km. Zastrzega się możliwość zmiany przebiegu trasy z powodu warunków pogodowych.
Trasy dowolne według uznania i możliwości uczestników: piesze (np. z Kobylnicy, Promna, Biskupic), kolarskie i motorowe.

5. Meta rajdu
Meta będzie zlokalizowana w parku przy muzeum, w miejscu wskazanym przez jego kierownictwo. Otwarcie mety i rozpalenie ogniska o godzinie 12.00, wydawanie świadczeń od godz. 12.15. Istnieje możliwość pieczenia kiełbasek we własnym zakresie. Zakończenie imprezy ok. godziny 14.00. Powrót indywidualny autobusem komunikacji swarzędzkiej z Uzarzewa za odrębną odpłatnością (do Swarzędza lub Kobylnicy – stacja PKP).

6. Postanowienia końcowe
- liczba uczestników ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, bezwzględne pierwszeństwo mają turyści, którzy dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie, pozostali turyści będą przyjmowani na własne ryzyko i mogą nie otrzymać świadczeń!
- młodzież bierze udział wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
- organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników wycieczki, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2022 rok) posiada ubezpieczenie wynikające z ubezpieczenia grupowego zawartego przez ZG PTTK; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
- uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na metę do godziny 13.00 tracą świadczenia, a wpisowe nie podlega zwrotowi,
- interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- obowiązuje przestrzeganie postanowień Karty Turysty,
- prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników muzeum.

Udanej wiosennej wędrówki i miłej atmosfery na trasach rajdu życzą Organizatorzy!