wakacje pixabay cc0

Rowery

12 kwietnia 2023
Zapraszamy do udziału w Rajdzie "Otwarcie sezonu kolarskiego 2023", który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 roku z metą w Gruszczynie. Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki kolarskiej, poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza, aktywny wypoczynek oraz otwarcie turystycznego sezonu kolarskiego 2023.

 

 


Regulamin Rajdu "Otwarcie sezonu kolarskiego 2021" w dniu 15 maja 2021roku z metą w Uzarzewie

I. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

II. Cele rajdu:
- upowszechnianie turystyki kolarskiej,
- poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza,
- aktywny wypoczynek,
- otwarcie turystycznego sezonu kolarskiego 2023.

III. Uczestnictwo i zgłoszenia
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia: osobiste w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz", Swarzędz ul. Polna 21 (SP nr 2) w piątki w godzinach 16.00-17.30, (z wyjątkiem 7 kwietnia 2023 roku), lub mailem i przelewem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Numer konta do wpłaty wpisowego (dla zgłoszeń mailowych): Santander Bank Polska S.A. nr 52 1090 1450 0000 0000 4500 2081.Koszt wpisowego dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską za rok 2023 wynosi 15 zł, dla pozostałych turystów 18 zł. Ostateczne zamknięcie listy uczestników Rajdu nastąpi w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Liczba uczestników ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, bezwzględne pierwszeństwo mają turyści, którzy dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie! Pozostali turyści będą przyjmowani na własne ryzyko i mogą nie otrzymać świadczeń! W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (kiełbaski + pieczywo do indywidualnego pieczenia w rajdowym ognisku), punkty do KOT, OTP, MOT i odznak krajoznawczych.

IV. Trasy rajdu
Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety.
Trasa piesza "Tradycyjna": start o godz. 10.00 spod ratusza na Rynku swarzędzkim, połączona ze zwiedzaniem wystawy z okazji 40-lecia Oddziału "Meblarz" i 60-lecia powstania pierwszego koła PTTK w Swarzędzu. Wystawa zorganizowana jest w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6. Zwiedzenie wystawy rekomendujemy wszystkim uczestnikom rajdu!
Mile widziane również trasy dowolne piesze i motorowe!

V. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy: Leśniczówka "Zieliniec", ul. Darniowa 52, Poznań). Otwarcie mety o godz. 12.30, zamknięcie o godz. 14.00.

VI. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską na rok 2023) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.

Do udziału w imprezie zapraszają Organizatorzy!