wakacje pixabay cc0

zimowy box4 stycznia 2020
Zapraszamy do udziału w XLIII Zimowym Rajdzie Meblarzy, który odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 roku z metą w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu. Celem rajdu jest przypomnienie 75. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu i lutym 1945 roku oraz inauguracja obchodów 70. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

 


Regulamin XLIII Zimowego Rajdu Meblarzy w dniu 18 stycznia 2020 roku z metą w Swarzędzu

1. Organizator rajdu
Organizatorem tradycyjnej zimowej imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy współudziale przyjaciół z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Skansenu Pszczelarskiego w Swarzędzu.

2. Cel rajdu:
- przypomnienie 75. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu i lutym 1945 roku,
- inauguracja obchodów 70. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

3. Warunki uczestnictwa.
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 14 stycznia 2020 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz" – Swarzędz, ul. Polna 21 (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi) w piątki, w godzinach 16.15-17.45 lub e-mailem biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 10,00 zł dla członków oddziału i 11,00 zł dla pozostałych osób. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, gorący posiłek do własnego naczynia, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej oraz opiekę przewodnicką na trasie zorganizowanej.

4. Trasy rajdu
a) piesza zorganizowana z przewodnikiem, start o godz. 10.00 (tablica pamiątkowa przy Rynku), długość trasy ok. 7 km,
b) trasy dowolne wg uznania i możliwości uczestników: piesze, kolarskie i motorowe.

5. Meta rajdu
Meta będzie zlokalizowana w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu. Otwarcie mety nastąpi o godz. 12.15.

6. Postanowienia końcowe
a) liczbau czestników ograniczona,
b) młodzież bierze udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
c) organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników wycieczki, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2019 rok) posiada ubezpieczenie wynikające z umowy zawartej przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
d) uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
e) uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na metę do godziny 13.30 tracą świadczenia, a wpisowe nie podlega zwrotowi,
f) interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu,
g) impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
h) obowiązuje przestrzeganie postanowień Karty Turysty,
i) meta imprezy zlokalizowana jest na terenie muzeum; należy bezwzględnie stosować się do poleceń naszych gospodarzy!
j) mile widziane własne naczynia do grochówki, staramy się walczyć z plastikiem...

Udanej zimowej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasach i mecie rajdu życzą organizatorzy!