wakacje pixabay cc0

70 lat poznajemy Polskę z PTTK20 sierpnia 2020
Informujemy, że w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustanowiona została Odznaka Jubileuszowa "70 lat poznajemy Polskę z PTTK".

Odznakę przyznaje się za spełnienie w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 września 2021 roku wymogów regulaminowych pozwalających na uzyskanie dowolnego stopnia odznaki turystycznej lub krajoznawczej, ustanowionej przez PTTK i jego jednostki terenowe.

Odznakę przyznają referaty weryfikacyjne posiadające uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczych. W Oddziale PTTK "Meblarz" są to referaty weryfikacyjne: Odznak Turystyki Pieszej, Górskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki Imprez na Orientację, Odznak Turystyki Motorowej oraz Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Stosowne książeczki można dostarczać w celu weryfikacji do biura oddziału, w godzinach dyżurów.

Odznakę można nabyć korespondencyjnie w internetowym Sklepie COTG (strona sklepu). 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem odznaki, zdobywania jej oraz weryfikacji w naszym oddziale!