wakacje pixabay cc0

Rowery

25 września 2021
Zapraszamy do udziału w Rajdzie "Zakończenie sezonu kolarskiego 2021", który odbędzie się w dniu 16 października 2021 roku z metą na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie. Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki kolarskiej, poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza oraz zakończenie kolejnego, nietypowego sezonu kolarskiego.

 

 


Regulamin Rajdu "Zakończenie sezonu kolarskiego 2021" w dniu 16 października 2021 roku z metą przy leśniczówce w Gruszczynie

1. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy kolarsko-pieszej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

2. Cele rajdu:
- upowszechnianie turystyki kolarskiej,
- poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza,
- aktywny wypoczynek,
- zakończenie nietypowego turystycznego sezonu kolarskiego 2021.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści na trasach rowerowych i pieszych. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021 roku w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu w piątki, w godz. 16.30-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. 

Wpisowe wynosi 10,00 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką na rok 2021 oraz 11,00 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (kiełbaski+pieczywo do indywidualnego pieczenia w rajdowym ognisku), punkty do KOT, OTP i odznak krajoznawczych.

Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy przepisów sanitarnych. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przekazania organizatorom (na mecie rajdu!) "Deklaracji uczestnika rajdu”, otrzymanej z ZG PTTK. Brak deklaracji będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników rajdu (pobierz wzór deklaracji).

4. Trasy rajdu
Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety. Mile widziane również trasy piesze dowolne!

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy: Leśniczówka "Zieliniec", ul. Darniowa 52, Poznań). Otwarcie mety o godz. 12.30, zamknięcie o godz. 14.00.

6. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2021 rok) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Udanej jesiennej atmosfery na trasach rajdu życzą Organizatorzy!