zimowy

Rowery

5 października 2022
Zapraszamy do udziału w Rajdzie "Zakończenie sezonu kolarskiego 2022", który odbędzie się w dniu 15 października 2022 roku z metą na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie. Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki kolarskiej, poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza oraz zakończenie kolejnego sezonu kolarskiego.

 

 


Regulamin Rajdu "Zakończenie sezonu kolarskiego 2021" w dniu 15 października 2022 roku z metą przy leśniczówce w Gruszczynie

1. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

2. Cele rajdu:
- upowszechnianie turystyki kolarskiej,
- poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza,
- aktywny wypoczynek,
- zakończenie turystycznego sezonu kolarskiego 2022.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2022 roku w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu w piątki, w godz. 16.30-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. 

Wpisowe wynosi 11,00 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką na rok 2022 oraz 13,00 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (kiełbaski + pieczywo do indywidualnego pieczenia w rajdowym ognisku), punkty do KOT, OTP i odznak krajoznawczych.

4. Trasy rajdu
Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety. Trasa piesza "Tradycyjna": start o godz. 10.00 spod ratusza na Rynku swarzędzkim. Mile widziane również trasy dowolne piesze i motorowe!

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy: Leśniczówka "Zieliniec", ul. Darniowa 52, Poznań). Otwarcie mety o godz. 12.30, zamknięcie o godz. 14.00.

6. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2022 rok) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Udanej jesiennej atmosfery na trasach rajdu życzą Organizatorzy!