wakacje pixabay cc0

zimowy box11 stycznia 2021
Zapraszamy do udziału w XLIV Zimowym Rajdzie Meblarzy, który odbędzie się w dniu 30 stycznia 2021 roku z metą w Gruszczynie. Celem rajdu jest przypomnienie 76. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu i lutym 1945 roku.

 

 


Regulamin XLIV Zimowego Rajdu Meblarzy w dniu 30 stycznia 2021 roku z metą w Gruszczynie

1. Organizator rajdu
Organizatorem tradycyjnej zimowej imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu.

2. Cel rajdu:
- przypomnienie 76 rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu/lutym 1945 roku.

3. Warunki uczestnictwa.
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz" Swarzędz ul. Polna 21 (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki, w godzinach 16.15-17.30 lub mailem biuro(at)meblarz.pttk.pl Wpisowe wynosi 12 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, gorący posiłek do własnego naczynia, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej, opiekę przewodnicką na trasie zorganizowanej.

4. Trasy rajdu
a) trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) – brzegiem jeziora Swarzędzkiego – Gruszczyn (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 10.00, turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej),
b) trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników,
c) trasy kolarskie i motorowe – dowolne.
Uwaga! Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych. Posiadanie maseczek ochronnych na trasach i na mecie rajdu i zachowanie dystansu społecznego jest obowiązkowe! Uczestnicy rajdu, po spożyciu posiłku, proszeni są o opuszczenie mety rajdu.

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy Leśniczówka "Zieliniec", ul. Darniowa 52, Poznań). Otwarcie mety, rozpalenie ogniska rajdowego i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12.00. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 13.30.

6. Postanowienia końcowe
a) liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
b) rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
c) młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
d) nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń,
e) uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
f) uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie przeciwpożarowej na terenach leśnych,
g) organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu; każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2020) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
h) interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu,
i) ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów rajdu!

Udanej zimowej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasach i mecie rajdu życzą organizatorzy!