wakacje pixabay cc0

ptg pttk

9 marca 2024
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w środę 27 marca 2024 roku o godz. 18:00 w budynku Domu Kultury "Jagiellonka" na Ratajach w Poznaniu, Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK organizuje egzaminy na nadanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej. Kandydaci przystępujący do egzaminu zobowiązani są do złożenia na 10 dni przed egzaminem wniosku na aktualnym formularzu. Więcej informacji...