wakacje pixabay cc0

Rogalin

10 maja 2022
Kolejną imprezą naszego oddziału w tym roku jest XXVIII Wielkopolski Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich im. Lucyny Smok, który odbędzie się w dniu 28 maja 2022 roku z metą w Rogalinku. Celem rajdu jest upowszechnianie walorów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz uczczenie pamięci śp. Lucyny Smok, założycielki Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pracowni Artystycznej w Rogalinku oraz wielkiej przyjaciółki naszego Oddziału.


Regulamin XXVIII Wielkopolskiego Rajdu Przyjaciół Dębów Rogalińskich im. Lucyny Smok w dniu 29 maja 2022 roku z metą w Rogalinku

I. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy turystycznej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy pomocy merytorycznej Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pracowni Artystycznej w Rogalinku oraz przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

II. Cele rajdu:
- uczczenie pamięci Lucyny Smok, założycielki Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pracowni Artystycznej w Rogalinku, wielkiej przyjaciółki naszego Oddziału, inicjatorki, wraz ze śp. Prezesem Marianem Jaskułą, Rajdów Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plenerów Malarskich,
- upowszechnianie walorów przyrodniczo-zabytkowych Rogalińskiego Parku Krajobrazowego,
- popularyzacja zasad ochrony dębów.

III. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2021 roku w Oddziale PTTK "Meblarz" ul. Polna 21 w Swarzędzu (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki w godz. 16.15-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 10,00 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską na rok 2021 oraz 11,00 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek, napoje oraz punkty do odznak turystycznych. Amatorski Plener Malarski: ze względu na obowiązujące ograniczenia sanitarne odstępuje się od tradycyjnego zorganizowanego pleneru malarskiego na rzecz plenerów indywidualnych. Mile widziane będzie również fotograficzne dokumentowanie piękna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2022 roku w Oddziale PTTK "Meblarz" ul. Polna 21 w Swarzędzu (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki w godz. 16.15-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. nr 52 1090 1450 0000 0000 4500 2081. Wpisowe wynosi: 10 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską na rok 2022 oraz 11 zł dla pozostałych uczestników – na trasach dowolnych, 35 zł dla uczestników trasy autokarowej. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek, napoje oraz punkty do odznak turystycznych.

IV. Trasy rajdu
1. Trasy piesze, kolarskie dowolne np. z Rogalina, Mosiny, Puszczykowa itp.
2. Trasy motorowe opracowane indywidualnie przez turystów.

1. Trasy piesze, kolarskie, motorowe dowolne np. z Rogalina, Mosiny, Puszczykowa itp.
2. Trasa autokarowa:
09.00 – wyjazd z parkingu przy Komandorii w Poznaniu, zatrzymanie na przystanku MPK na Osiedlu Warszawskim (Łomżyńska),
09.15 – wyjazd autobusu z parkingu przy "Lidl" ul. Polna w Swarzędzu,
09.20 – wyjazd autobusu z przystanku na os. Mielżyńskiego (przy kościele),
10.00 – przyjazd do Rogalina, zwiedzanie założenia pałacowo-parkowego, zabytkowych dębów, wyjście na trasę pieszą do Rogalinka (ok. 4 km)

V. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na placu przy siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich w Rogalinku. Otwarcie mety i wydawanie świadczeń od godziny 12.00. Zakończenie rajdu ok. godz.14.00.

Meta rajdu będzie zlokalizowana na placu przy siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich przy ul. Kościelnej w Rogalinku. Otwarcie mety i wydawanie świadczeń od godz. 12:00. Zakończenie rajdu ok. godz.13:30.

VI. Postanowienia końcowe
1. Młodzież do lat 16 może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
3. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską na rok 2022) posiada ubezpieczenie wynikające z grupowego ubezpieczenia zawartego przez ZG PTTK, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.
6. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Turyści chętni do wzięcia udziału w imprezie na trasie autokarowej proszeni są o zdecydowane zgłoszenia w terminie do 12 maja 2022 roku. Warunkiem uruchomienia tej trasy jest zgłoszenie się minimum 40 osób. Powrót trasą do punktów wsiadania.
8.Planujemy odwiedzenie grobu śp. Lucyny Smok na cmentarzu przykościelnym, chętnych prosimy o zabranie zniczy.

Do udziału w imprezie zapraszają:
Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu,
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich,
Pracownia Artystyczna w Rogalinku!